Björn vill göra akuten mer attraktiv att jobba på

Björn Andersson är medicinskt ledningsansvarig för akutmottagningarna och Ivak-enheterna i Norrbotten. Hans mål är långsiktigt och vägen dit utstakad: att göra akuten attraktiv att jobba på.

Björn Andersson
Björn Andersson är medicinskt ledningsansvarig för akutmottagningarna och Ivak-enheterna i Norrbotten. Hans mål är långsiktigt och vägen dit utstakad: att göra akuten attraktiv att jobba på.
 
Redan som barn i Överkalix visste Björn Andersson att han ville bli läkare eller jurist.
 
Ett halvårs juridikstudier röjde undan alla tveksamheter om vilket yrke han skulle välja. Han sökte istället till läkarutbildningen i Lund.
 
Efter att studierna avslutats 2011 återvände han till Norrbotten tillsammans med sin sambo, som är från Luleå, för att göra allmänläkartjänstgöring i Kalix.
 

Dubbelspecialist

Därefter specialiserade han sig på allmänmedicin på Kalix hälsocentral, där det ingick att arbeta pass på akuten i Kalix. Han tyckte akuten var spännande och så fort han var färdig distriktsläkare gjorde han även en ST-utbildning i akutsjukvård under tre år och blev dubbelspecialist, något han blev klar med ifjol.
 
Sedan juli 2022 är han medicinskt ledningsansvarig för Ivak-mottagningarna och akutmottagningarna i länet på 50 procent. Resten av sin tjänst arbetar han kliniskt på akuten i Kalix samt 20 procent som läkarchef.
 

Björn Andersson är medicinskt ledningsansvarig för Ivak-mottagningarna och akutmottagningarna i länet

Rådgivande

Ivak-enheter finns i Kiruna och Kalix. På övriga sjukhus är akutmottagningarna en separat verksamhet.
 
– Jag arbetar med länsövergripande rutiner och kompetensutveckling. Jag har också en rådgivande funktion till enhetschefer och verksamhetschefer kring det medicinska, säger Björn Andersson.
 
Det kan både handla om att svara på frågor och att vara behjälplig med att se över patientfall där något har gått snett. Då handlar det bland annat om att följa upp om alla fastställda rutiner har följts.
 

Björn Anderssons uppdrag ingår att göra akuten till en attraktiv arbetsplats.

Inte stagnera

Björn Andersson håller också i vidareutbildningar till personalen, främst till specialistläkare men även andra yrkeskategorier.
 
– Dels för att vi ska förbättra akutsjukvården, dels för att de enskilda medarbetarna ska få känna att de inte stagnerar, utan fortsätta tycka att det är intressant och utvecklande att jobba hos oss, säger han.
 
Det kan vara medarbetare i regionen som är duktiga på ett område som kan dela med sig av sina erfarenheter till andra. Man kan också ta in någon extern utbildare genom upphandling vid behov. Utbildningarna ska kunna vara både för enskilda personer och för grupper.
 

På akuten i Sunderbyn arbetar idag inga akutläkare, något som Björn Andersson vill ändra på.

Egen specialitet

Dessutom ser han till att alla som är nya på jobbet får en introduktion, även de som bara ska arbeta tillfälligt på en akutmottagning eller som ska göra sin bastjänstgöring på akuten (bastjänstgöring, BT, som ersätter allmäntjänstgöringen, AT, efter läkarprogrammet).
 
Akutläkare har tidigare enbart funnits som en tilläggsspecialitet, men idag finns den som en egen specialitet och Björn Andersson skulle vilja se att många fler valde akutläkarinriktningen.

Se helheten

Att akutsjukvården får sina egna läkare på alla sjukhus i länet är något han brinner för. I Kiruna finns det flera akutläkare, men i exempelvis Sunderbyn finns ingen. Där är det läkare inom medicin eller kirurgi som kommer in och jobbar. Björn Andersson menar att det skulle vara mycket mer effektivt om alla akutmottagningar hade anställda läkare som var specialister i akutvård.
 
– Patienterna på akuten söker ju i regel inte vård för en specifik sjukdom eller ett visst organ utan de kommer in med ett besvär. Om det exempelvis gäller ont i magen kan det bero på flera olika saker och man måste kunna se helheten.
 

Björn Andersson tycker det är viktigt att alla som arbetar på akuten får chansen att utvecklas.

Viktigt med god handledning

Är det en läkare som är specialist på ett särskilt organ och problemet visar sig ligga utanför den läkarens kompetensområde måste patienten bollas vidare, i värsta fall mellan flera läkare.
 
– Det gagnar inte patienten och inte heller personalen som måste få arbeta med det de är bra på. Exempelvis ska en kirurg få operera och inte stå och ta emot patienter på akuten.
 
För att kunna rekrytera fler läkare som vill specialisera sig på akutsjukvård krävs det god handledning och stöttning till dem som börjar på akutmottagningen så att de känner sig trygga.
 
Om det inte finns akutläkare på plats tänker han att en möjlighet är att ta in stafettläkare som handledare.
 
Det är viktigt med utvecklingsmöjligheter och god arbetsmiljö, menar Björn Andersson.

Långsiktigt arbete

Han inser att det är ett mycket långsiktigt arbete att åstadkomma den förändring han vill se och det är här möjligheten att få utvecklas på jobbet kommer in, menar han.
 
– Att känna att man har utvecklingsmöjligheter inom regionen och en bra arbetsmiljö är viktigt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som läkare vill jobba hos.
 

Han tror att det är den vägen man måste gå för att alla personalkategorier ska trivas, söka sig till regionen och stanna kvar. En stabil läkargrupp med hög kompetens gagnar all personal är han övertygad om.

Björn Andersson tror på framtiden för akutsjukvården i Norrbotten.

– Ja, men det krävs uthållighet.
 
Text och foto: Ulrika Vallgårda, frilansjournalist/Yours
 

Redan som barn i Överkalix visste Björn Andersson att han ville bli läkare eller jurist.