Mycket ansträngt läge på akuten vid Sunderby sjukhus

Det är ett mycket ansträngt läge med högt inflöde av patienter till akuten på Sunderby sjukhus. Sjukhuset är i stabsläge och arbete pågår med att få fram fler disponibla vårdplatser.

Skylt till entrén för akutmottagningen på Sunderby sjukhus

Vi uppmanar de som inte har akuta besvär att i första hand kontakta sin hälsocentral eller 1177 istället för att besöka akuten. Ring alltid 112 om du befinner dig i en akut nödsituation.