Min covid-19 berättelse

I slutet av september förra året fick Martin lite torrhosta som höll i sig i knappt ett dygn.

Min covid-19 berättelse

Sen kom tröttheten och han fick ledvärk och värk i bröstryggen.

- Det kändes som om jag hade feber, men det hade jag inte. Två dagar efter symtomutbrott kände jag mig frisk. Jag började planera för att återgå till jobbet efter två symtomfria dygn hemma.

Men efter ett dygn kom tröttheten och värken i bröstryggen tillbaka. Då gick Martin och testade sig. Efter några dagar fick han svar att han hade covid-19.

- Jag hade en sjukdomskänsla i kroppen som jag inte kände igen. Jag visste att det var viktigt att testa sig även om man har milda symtom som jag.

Några dagar efter att Martin testat sig kom en stickade känsla i näsan och efter ungefär en vecka sedan symtomutbrott reagerade han på att han hade smak och luktbortfall, och det höll i sig i ungefär två-tre veckor innan det kom tillbaka.

- Jag var sjuk i ungefär en vecka men jag var tröttare än vanligt några veckor efter infektionen.

Covid-19 är en lurig och allvarlig sjukdom som drabbar äldre allra hårdast men även yngre kan bli svårt sjuka. Symtomen kan skilja mycket mellan personer och som i Martins fall vara milda. Därför ska du alltid testa dig även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma tills du fått provsvar och tills du är helt frisk!

Man vet aldrig vem som drabbas svårt, det kan vara någon i din familj, en granne eller du själv.