Vaccination mot influensa och covid-19

Vaccinationen mot influensa och covid-19 börjar i november. Se till att få de vaccindoser du rekommenderas då. Det ger ett bra skydd inför vintern när många brukar bli sjuka.

Vaccinationer bokas via 1177.se eller genom att ringa 010-452 63 03.

Du kan få båda vaccinen vid samma tillfälle oavsett vilken vaccination du bokar.