Vårdos vaccin mot covid-19

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 gäller från och med 1 mars.

Äldre person som får vaccin i armen.

Vaccination kan från och med 1 mars endast bokas av de som rekommenderas vaccination enligt nedan.

  • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
  • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.

Personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår inte i målgruppen för rekommendation.

Det finns ingen generell rekommendation om vaccination mot covid-19 för personer med immunbrist eller andra medicinska riskfaktorer. Behandlande läkare avgör behovet individuellt och läkarordination krävs för att boka och få vaccin. Alla som vaccineras utanför rekommendation betalar patientavgift på 300 kr vid vaccination.

Vaccinationsmottagningarna i Norrbotten vaccinerar från 18 mars och beräknas vara färdiga under april.

Läs mer och boka tid på 1177.se