Vaccination mot influensa för betalande

Den som vill vaccinera sig för att undvika att bli sjuk i influensa kan nu boka vaccination mot patientavgift och vaccinkostnad (365 kronor). Du ska vara 18 år eller äldre för att boka vaccination.

Kvinna som blir vaccinerad i armen

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller de som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka eller behöver skydda någon i sin närhet som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Dessa får vaccinera sig utan kostnad.

Risken är liten att bli allvarligt sjuk om du är under 65 år och inte har någon av de sjukdomar eller tillstånd då vaccination mot influensa rekommenderas.

Läs mer om vaccination mot influensa och boka tid på 1177.se