Välkommen till Region Norrbotten – nytt presentationsmaterial

2022 tog Region Norrbotten emot 1,2 miljoner patientbesök. Samtidigt utförde vi drygt 23 000 operationer och hjälpte närmare 2 100 nya norrbottningar till världen.

Och inom många områden ger norrbottningarna vården i Norrbotten ett högt betyg. Vi vet också att världens blickar just nu är vända mot Norrbotten, där vi är på god väg att bli världsledande i hållbarhet.

Det här är viktiga fakta som vi vill sprida till våra medarbetare, förtroendevalda, medborgare och intressenter, i och utanför länet. Därför har kommunikationsavdelningen tagit fram en ny broschyr som översiktligt berättar om Region Norrbotten verksamheter, samt en kort beskrivning av vårt fantastiska län. Det finns också en Powerpoint-presentation som du gärna får använda i ditt nätverk. Presentationsmaterialet kommer även att översättas till engelska och våra minoritetsspråk och publiceras på norrbotten.se.

Broschyr (pdf)
Presentation (pptx)

Vill du ha den tryckta broschyren? Skicka ett mail till info@norrbotten.se