Ingen ändring av mandatperiod

Mandatperioden för de förtroendevalda i Region Norrbottens regionstyrelse kommer sträcka sig till och med sista december. Det slår förvaltningsrätten fast i ett beslut som kom idag.

Vid det senaste sammanträdet för regionfullmäktige röstade ledamöterna om att ändra mandatperioden och låta de nyvalda politikerna i regionstyrelsen tillträda 1 december 2022 istället för 1 januari 2023.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten med motivering att frågan om ändrad mandatperiod inte fanns med i kallelsen eller dagordningen för sammanträdet. Förvaltningsrätten har prövat det interimistiska yrkandet och kommer senare att pröva målet slutligt. I beslutet står att beslutet om ändrad mandatperiod inte ska gälla.

Fram till sista december leds regionstyrelsen därför av Kenneth Backgård (SJVP).

Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Beslutet från Förvaltningsrätten