Johanna Sundbaum får 2022 års stipendium till minne av Elisabeth Holmgren

Johanna Sundbaum har i sin forskning tagit fram ny kunskap om riskmarkörer för svår covid-19 hos individer med astma och KOL. För sina studier får hon 2022 års stipendium till minne av före detta landstingsdirektören Elisabeth Holmgren.

Johanna Sundbaum får stipendium till minne av Elisabeth Holmgren

Priset på 35 000 kronor delades ut vid universitetets prisceremoni av Johanna Törmä, enhetschef för forskning och utbildning på Region Norrbotten.