Suomi/Finska

Tervetuloa käyttämään Norrbottenin läänin maakäräjien palveluja ja verkkosivustoa www.norrbotten.se

Näiltä sivuilta voit lukea omalla kielelläsi maakäräjien palveluista. Voit lukea myös, mitä oikeuksia kansallisilla vähemmistöillä on lain mukaan.

Suomeksi esittelemämme aineisto on pieni osa koko verkkosivuston tiedoista.

Tässä kerromme, mitä kielellisiä oikeuksia sinulla on ja mitä vaatimuksia voit asettaa kunnallesi ja muille viranomaisille.

Kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani (romani chib) ja saame. 1. tammikuuta 2010 saatiin laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724linkki toiselle sivustolle).

Tammikuussa 2019 lakia uudistettiin niin, että oikeuksia ja velvollisuuksia vahvistettiin.
1. tammikuuta 2019 alkaen kaikilla kunnilla on velvollisuus laatia tavoitteet ja suuntalinjat vähemmistöpoliittista työtä varten. Kuntien tulee myös käydä jäsenneltyä dialogia kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien kanssa, jotta nämä saavat vaikutusvaltaa itseensä vähemmistönäkökulmasta vaikuttavissa asioissa ja päätöksissä.

Kaikkia kansallisia vähemmistökieliä tulee suojella ja edistää

Kielilaissa (SFS 2009:600linkki toiselle sivustolle) sanotaan, että kansallisia vähemmistökieliä tulee suojella ja edistää. Se merkitsee esimerkiksi, että yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että sinä kansalliseen vähemmistöön kuuluvana saat oppia, kehittää ja käyttää vähemmistökieltäsi.

Viranomaisten tulee tiedottaa sinulle oikeuksistasi, huolimatta siitä, mitä kansallista vähemmistökieltä puhut ja missä päin Ruotsia asut.

Oikeus äidinkielen opetukseen

Sinun, joka kuulut johonkin kansallisista vähemmistöistä ja jolla on kouluikäisiä lapsia, voi olla hyvä tietää, että lapsellasi on erityisen vahva oikeus äidinkielen opetukseen. Lapsellasi on oikeus saada äidinkielenopetusta vähemmistökielessään, vaikka kieltä ei käytettäisikään kotona. Lapsella ei myöskään tarvitse olla mitään ennakkotaitoja kielessä saadakseen äidinkielenopetusta.

Koululla on velvollisuus järjestää äidinkielenopetusta kansallisissa vähemmistökielissä, jos yksi oppilas haluaa saada opetusta (ei siis ole vaatimusta vähintään viidestä oppilaasta)
saatavissa on sopiva opettaja. Rehtori ratkaisee, onko opettaja sopiva opettamaan äidinkieltä.

Jos lapsesi kuuluu kansalliseen vähemmistöön romanit ja jos hän ulkomailla on puhunut muuta kieltä, koulu voi antaa äidinkielenopetusta kahdessa kielessä, jos siihen on erityisiä syitä.

Suomen, meänkielen ja saamen erityisen vahvat oikeudet

Erityisen vahvat oikeudet on sillä, joka puhuu suomea, meänkieltä tai saamea ja joka asuu hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa. Sivulta hallintoalueetlinkki toiselle sivustolle näet, kuuluuko asuinkuntasi johonkin hallintoalueeseen.

Sinulla, joka asut hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa, on oikeus kommunikoida viranomaisten kanssa omalla kielelläsi. Voit saada suullisen vastauksen samalla kielellä, jos olet osapuoli asiassa, joka liittyy hallintoalueeseen.

Kuntien tulee koululain mukaan pyrkiä järjestämään esikoulutoimintaa kokonaan tai suurelta osin vähemmistökielillä suomi, meänkieli tai saame, jos kunnassa on sitä toivovia vanhempia.

Kuntien tulee myös tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi, meänkielellä ja saameksi.

Sinä, joka asut kunnassa, joka ei kuulu hallintoalueeseen, voit myös ottaa yhteyttä viranomaisiin suomeksi, meänkielellä tai saameksi, jos viranomaisella on kyseistä kieltä osaavaa henkilöstöä.

Sinun tulee voida saada ainakin osa vanhustenhuollosta suomeksi, jiddišiksi, meänkielellä, romaniksi tai saameksi, jos kunnassa on kyseistä kieltä osaavaa henkilöstöä.

Kunnilla ja virnaomaisilla on velvollisuus informoida kansallisiin vähemmistöihin kuuluvia näiden oikeuksista. Kunnilla ja viranomaisilla on myös velvollisuus suojella kansallisten vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja, ja erityisen tärkeää on lasten ja nuorten oikeus saada kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Lisäksi kunnilla ja muilla viranomaisilla on velvollisuus antaa kansalliseen vähemmistöön kuuluville vaikutusvaltaa kyseiseen vähemmistöön liittyvissä asioissa.

Huolimatta siitä, missä asut, voit aina kirjoittaa suomeksi, meänkielellä ja saameksi Valtiopäivien edustajille, Oikeuskanslerille, Työnvälitykseen, Vakuutuskassaan, Verovirastoon ja Syrjintäasiamiehelle.

Tänne voit ottaa yhteyttä

Ellei kuntasi tai muu virnaomainen mielestäsi täytä lain vaatimuksia, voit ottaa yhteyttä Tukholman läänin lääninhallitukseen tai Saamelaiskäräjiin, joilla on lainseurantavastuu. Saamelaiskäräjät vastaa saamen kielestä ja Tukholman lääninhallitus vastaa muista kielistä.

Arbetet med nationella minoriteter vid Länsstyrelsen i Stockholms län
(Tukholman läänin lääninhallituksen työ kansallisten vähemmistöjen parissa)
Puhelin 010-223 10 00

Sametinget (Saamelaiskäräjät)
Puhelin 0980-780 30

Potilaana sinulla on oikeus saada hoitohenkilökunnalta laadukasta hoitoa ja kunnioittavaa kohtelua. Sinun tulee saada selkeää tietoa terveydestäsi ja hoidostasi. Sinun tulee myös saada tietoa mahdollisuuksistasi valita hoito tarpeidesi pohjalta. Jos sinulla on omia mietteitä oikeuksistasi ja sinulle annettavasta hoidosta, kysy asiasta mielellään meiltä. Seuraavassa on joitakin tietoja, jotka sinun on hyvä tuntea ennen käyntiäsi.

Tulkki

Jos tarvitset tulkkia, ilmoita siitä hoitohenkilökunnalle hyvissä ajoin ennen käyntiäsi. Kerro myös, minkä kielen tulkin tarvitset. Tarvittaessa voidaan järjestää myös kirjoitustulkki tai viittomakielen tulkki.

Henkilökortti

Ota käynnille mukaasi valokuvalla varustettu henkilökortti. Turvapaikanhakijoiden tulee ottaa mukaansa LMA-kortti. Jos mukanasi seuraavan omaisen tai saattajan on vahvistettava henkilöllisyytesi, on myös hänen otettava mukaansa valokuvalla varustettu henkilökortti.

Muistutus

Ennen käyntiä voit saada kännykkääsi muistutuksen käynnistä tekstiviestinä. Ilmoita mielellään kännykkänumerosi, kun olet yhteydessä hoidonantajaan.

Kirjautuminen

Voit kirjautua vastaanotolle ja maksaa käyntisi kännykän avulla. Voit kirjautua kännykän avulla myös maksuttomille käynneille. Seuraa linkkiä, jonka saat tekstiviestissä ennen käyntiä. Ellet saa tekstiviestiä, voit kirjautua käynnille verkkoselaimesi kautta osoitteessa incheck.norrbotten.se

Sairausmatkat

Voit saada matka-avustusta matkustaaksesi bussilla, junalla tai omalla autolla väestökirjanpitoon merkityn osoitteesi ja kuntasi sairaalan tai terveyskeskuksen välillä. Ellet lääketieteellisistä syistä tai julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä, voit tehdä sairausmatkasi taksilla. Matka on tällöin tilattava vähintään kaksi vuorokautta ennen käyntiä tilauskeskuksesta puhelinnumerosta 020-96 00 96.

Vaitiolovelvollisuus

Kaikilla terveyden- ja sairaanhoidon työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Emme saa antaa sinua koskevia tietoja muille kuin niille, jotka hoitavat sinua.

Dokumentaatio

Kirjaamme hoitoasi koskevat tiedot potilaskertomukseesi. Vain hoitoosi osallistuvalla henkilökunnalla ja sellaisella hoitohenkilökunnalla, jonka jostakin muusta syystä on päästävä käsiksi tietoihisi, on oikeus lukea potilaskertomuksesi. Sinua koskevia tietoja saattaa esiintyä myös hoidon hallinnollisissa järjestelmissä.

Näytteenotto

Useimmat hoidon yhteydessä otettavat näytteet heitetään pois, kun ne on analysoitu. Tärkein syy siihen, että tietyt näytteet säästetään, on hoidon ja käsittelyn turvaaminen. Jos näytteesi säästetään, sinulle on annettava tieto siitä, kuinka näytettäsi saatetaan käyttää. Päätät itse, saadaanko näytteesi säästää vai ei.

Laaturekisteri

Sinun on saatava tieto asiasta, jos tietojasi lähetetään kansalliseen laaturekisteriin. Sinun on myös saatava tietoa itse rekisteristä. Sinulla on oikeus kieltää tietojesi lähettäminen ja sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot poistetuiksi rekisteristä, jos ne on toimitettu rekisteriin aikaisemmin.

Näkökannat

Voit esittää omia näkökantoja ja valituksia, jos olet tyytymätön johonkin hoitoon liittyvään asiaan. Voit tehdä sen joko potilaana tai potilaan läheisenä. Näkökantasi voivat auttaa meitä parantamaan hoitoa ja tekemään siitä turvallisemman.

1177 Vårdguiden - hoito-opas – turvallista tietoa terveydestäsi ja hoidostasi

Verkkosivulta 1177 voit lukea lisää terveydestä, sairauksista ja siitä, kenen puoleen voit kääntyä saadaksesi hoitoa. Voit myös kirjautua tähän palveluun ja ottaa sen kautta yhteyttä hoitovastaanottoihin, uusia reseptejäsi, lukea potilaskertomuksesi ja hoitaa muita hoitoosi liittyviä asioita. Löydät oppaan sivuilta myös tarkempia tietoja oikeuksistasi ja siitä, kuinka voit esittää hoitoa koskevia näkökantoja. Siellä on myös muille kielille käännettyjä tärkeitä tietoja.
Voit soittaa ympäri vuorokauden 1177-sairaanhoitoneuvontaan. Äkillisten, hengenvaarallisten tilojen yhteydessä tulee aina soittaa numeroon 112.