Regionfullmäktige 22 februari

Ordförandeklubba

Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå onsdag 22 februari 2023 med start kl. 10:00.

Handlingar till sammanträdet