Regionfullmäktige 25 april

Ordförandeklubba

Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 25 april 2023 med start kl. 10:00.

Handlingar till sammanträdet