Regionfullmäktige 18 oktober

Ordförandeklubba

Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå onsdag 18 oktober 2023 med start kl. 10:00.

Handlingar till sammanträdet