Är du patient eller närstående och önskar mer kunskap om cancerrehabilitering?

Scandinav

Då erbjuds du att delta i Region Norrbottens information om cancerrehabilitering på Sunderby sjukhus.

Vad är cancerrehabilitering?

Rehabilitering vid cancer är alla åtgärder som kan minska de besvär eller problem som sjukdomen kan orsaka på olika sätt. I cancerrehabiliteringsteamet ingår logoped, kurator, dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut. Det finns också möjlighet till stöd via sjukhuskyrkan.

Rehabilitering kan motverka, lindra eller förebygga besvär som till exempel:

 • Försämrad kondition
 • Nedsatt rörlighet
 • Nedsatt aktivitetsförmåga
 • Besvär med minnet eller koncentrationen
 • Försämrat matintag
 • Viktnedgång
 • Besvär med att tugga, äta och svälja
 • Besvär med röst, tal, förstå tal, hitta ord och att läsa och skriva
 • Lymfödem
 • Trötthet
 • Kris-, stöd- och bearbetande samtal för patient och närstående kan vara hjälpsamt under rehabiliteringens olika faser.

På sjukhuset finns även sjukhuskyrkan tillgänglig för patient och närstående.

Tid: Tisdag 17 oktober 2023 kl. 13.00–16.00 inklusive paus och fika
Plats: Sunderby sjukhus i aulan