Disputation - Joakim Bunne

Joakim Bunne

Joakim Bunne, distriktsläkare vid Hortlax hälsocentral, disputerar fredag 22 mars, kl. 9.00.

Joakim Bunne, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, försvarar sin avhandling Allergisk sensibilisering bland skolbarn – förändring i förekomst över tid, riskfaktorer samt samband med astma, allergisk rinit och lungfunktion fredagen den 22 mars.

Joakim Bunnes Publikationer

Joakim Bunnes Doktorsavhandling

Opponent: Caroline Nilsson, Karolinska institutet
Huvudhandledare: Eva Rönmark
Betygsnämnd: Christer Janson, Björn Nordlund, Annelie Behndig

Anslut till Teams-mötet

Mötes-ID: 383 397 683 931
Lösenord: inmVu7