En god, jämlik och jämställd folkhälsa – en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling

Välkommen på en dag med fokus på folkhälsa i allmänhet och folkhälsoarbetet i synnerhet.

Med utgångspunkt från Norrbottens folkhälsostrategi ser vi tillbaka på hur folkhälsan utvecklats under de senaste fyra åren samt hur förutsättningarna ser ut för det lokala och regionala folkhälsoarbetet. Därefter blickar vi framåt, vilka utmaningar och möjlighet finns i länet och hur kan vi tillsammans verka för en god och jämlik hälsa i Norrbotten.

Inbjudan vänder sig till politiker och tjänstepersoner som är verksamma inom exempelvis samhällsbyggnad/samhällsplanering, arbetsmarknad/arbetsliv, demokrati/inflytande/delaktighet, vård, skola och omsorg samt hållbarhet.

Det är inte möjligt att följa konferensen digitalt. Konferensen är ett samarrangemang mellan länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten.

Plats: Clarion Hotel Sense i Luleå
Datum: 1 feb 2024
Tid: 10.00-16.15
Anmälan: Konferens Folkhälsa 1 feb 2024, Luleå

Program