Disputation - Ingrid Lieber den 3 mars

Ingrid Lieber

Ingrid Lieber, Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri, vid Umeå universitet, försvarar fredag den 3/3 2023 kl 13-16 sin avhandling Affektiva sjukdomar och deras behandling – implikationer sköldkörtelns funktion. 

Forskningen handlar om hur läkemedel som används vid affektiv sjukdom påverkar sköldkörtelfunktionen. Resultaten visar bland annat att de flesta som utvecklar underfunktion i sköldkörteln får behandling redan vid mild underfunktion. Uppfattningen om hur mild underfunktion i sköldkörteln bäst diagnotiseras och behandlas kan dock skilja sig mellan olika medicinska specialiteter. Slutligen har vi funnit att återhämtning av underfunktion i sköldkörteln kan ske om litiumbehandling av någon anledning avslutats.

Opponent: John McGrath, Queenslands universitet, Brisbane, Australien.

Huvudhandledare: Ursula Werneke

Datum: Fredag 3 mars 2023
Klockan: 13.00-16.00
Plats: Aulan, Sunderby sjukhus

Du kan också delta via Zoom.