Hur mår norrbottningen?

Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

På förmiddagen presenterar Luleå tekniska universitet resultaet av hur norrbottningarnas hälsa och levnadsvanor utvecklats 2014-2022 – för varje kommun och för länet som helhet.

Medan förmiddagen fokuserar på vuxna (+16 år) ägnas eftermiddagen åt barn och unga - med särskilt fokus på mat och matvanor. Hur har de förändrats och hur ser övervikt/obesitas ut bland länets barn och unga idag? Vidare presenteras goda exempel på hälsofrämjande och förebyggande arbete - från länet och landet.

PeP-generation med flera finns tillgängliga i foajén för frågor och dialog.

Syftet med dagen är att tillgängliggöra data om hälsa och levnadsvanor, på lokal och regional nivå. Målsättningen är att samhällsaktörer kan omsätta underlaget i konkreta och träffsäkra aktiviteter under kommande år.

Datum: måndag 25 september
Tid: 09.30-16.00
Plats: Delta gärna på plats i Sessionssalen, Regionhuset Luleå. Digital medverkan via Teams också möjlig. Se möteslänk nedan. Föreläsningarna är kostnadsfria. Lunch ingår ej.

Målgrupp: Hälso- och sjukvårds-, omsorg och skolpersonal, tjänstepersoner och politiker från kommun, region och idéburna sektorn.

Anmälan (för dig som deltar på plats i Regionhuset).

Digital möteslänk: Anslut till mötet.

Program: Hur mår norrbottningen? (pdf)

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av Joanna Hansson, Strateg regiondirektörens stab, Region Norrbotten
Joanna.Hansson@norrbotten.se